skip to Main Content

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

Район “Средец” продължава участието си в проекта „Топъл обяд” у дома в условията на извънредната ситуация – 2020 г.“, който стартира на 1 Януари 2021 година и ще продължи до 30 Септември 2022 г.
Допълнително, считано от 1 Март 2022 г. се увеличи и стойността на разхода за единица продукт топъл обяд, което ще е в полза на потребителите.

Необходими документи за кандидатстване: справка за месечен доход или ТЕЛК.
Целевите групи на програмата са:
•    Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията
•    Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа
•    Лица, които поради възрастта си поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Храната ще бъде приготвяна и доставяна през работните дни на седмицата като са съобразени всички предпазни и здравословни мерки.
За да бъде успешна кампанията, започваме да събираме информация за потребители, които отговарят на условията за подпомагане.

Моля, ако имате познати в нужда от района, да ни пишете на info@sredec-sofia.org, за да се свържем с тях или с Вас.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

Back To Top