skip to Main Content

Отдел “Правно и информационно обслужване и човешки ресурси” (“ПИОЧР”)

 

Ваня Мичева – Началник на отдел

02/948-43-21, 02/987-19-31

v.micheva@sredec-sofia.org

 

Цветелина Семерджиева – Главен юрисконсулт

02/948-43- 58

c.semerjieva@sredec-sofia.org

 

Ирина Димитрова – Старши юрисконсулт

02/ 948 43 11

i.dimitrova@sredec-sofia.org

 

Теодора Илиева – Младши експерт “Човешки ресурси”

02/ 948 43 31

t.ilieva@sredec-sofia.org

Back To Top