skip to Main Content

Услуги, извършвани от отдел „Контрол по строителството“

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост;
 3. Лична карта на заявителя;
 4. Влязло в сила разрешение за строеж;
 5. Договор за строителен надзор и лиценз
 6. Акт образец 14
 7. Акт образец 2 със заверена кота „Било“

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Документ за собственост на терена
 3. Геодезическо заснемане на растителността
 4.  Експертна оценка за съществуващата в имота растителност изготвена от ландшафтен архитект

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Копие от документ за самоличност

Услуги, извършвани от отдел „Инженерни и благоустройствени дейности“

Back To Top