skip to Main Content

Издадени разрешителни* за премахване на дървета в частни имоти

Регистър

*Съгласно Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, разрешителното е валидно за период от две години и собствениците са длъжни да уведомят експертите на районната администрация до 48 часа преди премахването, за да бъде осъществен контрол.

Премахване на опасна дървесна растителност на територията на „Градска градина“, съгласно Експертна оценка от Дирекция “Зелена система”:

1 бр. софора – наличие на сухи клони, хралупа, загнивания по кората и гъбни тела по ствола;
1 бр. ясен – с хралупа и загнивания по кората и ствола, наличие на сухи клони;
1 бр. смърч – 100% сух;

Намаляване на височината, оформяне на короните и кастрене на сухи клони на дървета, намиращи се на територията на градина „Св.София:
4 бр. гледичия;

Премахване на опаснадървесна растителност и кастрене на сухи клони в градина „Св.Седмочисленици“
1 бр. наклонена акация – за премахване;
1 бр. липа със загнивания и гъби – за премахване;
8 бр. липа – кастрене на сухи клони;
2 бр. ясен – кастрене на сухи клони;

Премахване на опасно дърво в градина „НХГ“
1 бр. софора със загнивания, наклонено – за премахване;

Кастрене, намаляване и оформяне на короната на алейно дърво на ул. “Цар Иван Асен II” №19
1 бр. японска череша;

Премахване на дървета в зелената площ на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Дякон Игнатий“ (до сграда „Телефонната палата“)
2 бр. айлант на ул. „Дякон Игнатий“;
6 бр. айлант на ул. „Стефан Караджа“;

Какво трябва да направим преди да предприемем действия по резитба или кастрене на дървесна и храстова растителност, ако тя се намира на частни терени, за да не нарушим закона и създадем неудобство за съседите си?

Според действащата Наредба за изграждане, опазване и поддържане зелената система на Столична община – чл. 41, чл. 42, чл. 44 (1), чл. 47 и чл. 48  е необходимо да подадете заявление по образец придружено от документ за собственост, писменото съгласие на 50% + 1% от съсобствениците или протокол от Общото събрание на етажната собственост на заявителите, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от НИПОЗССО.

След подаване на заявлението и заплащане на дължимата такса, се издава разрешение за кастрене, рязане или оформяне на дървета, което ви дава право да предприемете съответните действия в рамките на следващите 2 години.

Моля, обърнете внимание че е абсолютно забранено изхвърлянето на клони до или в контейнерите за битов отпадък! Извозването им не е задължение и не влиза в договора на фирмите по сметосъбиране, което е причината за образуване на значителни замърсявания по тротоарите и по пътните платна, които създават неудобство на преминаващите.

Отговорността за растителния отпадък и неговото извозване до сметището е на изпълнителя или възложителя на резитбата (чл. 47, ал. 1 от НИПОЗССО).

Район „Лозенец“ поема разходите по извозване на растителни отпадъци в случаите, в които е изпълнил процедурата по възлагане на резитба на храстова и дървесна растителност, намираща се в терени общинска собственост.

Във всички останали случаи нерегламентираното замърсяване – в и около контейнерите за битов отпадък – подлежи на санкции според действащата наредба.

Нека заедно да направим дома, улицата и района си по-приветливо място за живеене!

Заявления по образец

Дърветата в града са неделима част от градския пейзаж, а често и от историята на градовете.Те намаляват шума от интензивния трафик, спомагат за намаляване на запрашаването на въздуха и на температурата през лятото.Дърветата правят градските паркове и градини приятни за отдих и са дом на различни видове животни.
В града дърветата не растат в здрава еко-система, както са в гората.Те честоимат по-малко място, средата е по-замърсена – съставът на въздуха, водата и почвата се различава от тези в горите.Слънчевата светлина често не достига до дърветата заради сградите.

Защо трябва да се грижим за тях?

Back To Top