skip to Main Content

0887 840 200

Район “Средец” и “Център за решаване на спорове” предлагат програма за предоставяне на безплатни услуги по медиация за граждани и търговци, които имат адресна регистрация на територията на район “Средец”.

Надяваме се това да е от полза най-вече както при междусъседски спорове, така и при всякакви други конфликтни ситуации, когато районната администрация няма законов начин или инструмент да помогне.

Чрез тази процедура се създават реални условия за спестяване на време, за намаляване на разходите за разрешаването на спора и възможност да се договори крайно решение, което да удовлетворява интересите и на двете или повече страни.

Какво е Медиация?
Медиацията е способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, Тя е неформална, гъвкава процедура, при която решението се търси въз основа на личните нужди и бизнес интересите на спорещите страни с помощта на трето лице – медиатор.

Медиаторът е неутрален. Той не действа като съветник, а е обучен да помага при решаване на спорове. Медиаторът се среща със страните, установява по кои въпроси може да се постигне съгласие и съдейства за постигането на такова.

Основните принципи на Медиацията са: доброволност (тя започва само с изричното съгласие на страните и може да се прекрати само по тяхно желание), поверителност (всички факти и обстоятелства, споделени пред медиатора не могат да бъдат оповестявани по никакъв начин), безпристрастност, неутралност и равнопоставеност.

С нашите експерти – медиатори можем да Ви помогнем извънсъдебно да решите проблема си при:
– спорове между съседи
и
– други спорове свързани с етажната собственост
– спорове заради строителство
– спорове заради имотни граници и т.н.

Процедурата е доброволна, бърза, удобна, в 80% от случаите, ефективна и за двете страни.

Какво да направите, за да се възползвате от услугата?
Да се свържете със служител- координатор по медиация от район Средец:
e-mail: info@sredec-sofia.org
GSM: 0887 840 200

Място на провеждане?
Район “Средец”, гр. София, ул. “Леге”№6

 

 

Back To Top