skip to Main Content

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” (“УТКР”)

 

арх. Анна Пискюлева – Началник отдел

02/948-43-55

a.piskyuleva@sredec-sofia.org

 

арх. Елица Виткова –  Старши експерт “Устройство на територията”

02/948-43-12
е.vitkova@sredec-sofia.org

 

инж. Александрина Жекова –  Старши експерт “Кадастър и регулация”

02/948-43-57
a.jekova@sredec-sofia.org

 

Теменуга Ангелова – Старши специалист

02/948-43-57

temenuga.an@gmail.com

 

ланд.арх. Ирена Пелова – Старши експерт

02/948-43-36

i.pelova@sredec-sofia.org

 

Анна Янева – Старши специалист

02/948-43-55

 

Ира Нотева – Старши специалист

02/948-43-12

Back To Top