skip to Main Content

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” (“ФСОКССД”)

 

Неджля Сюлейман –  Началник отдел

02/948-43-33

 

Камелия Иванова – Главен Счетоводител

02/948-43-46

 

Милена Колева – Каса приходи

02/948-43-64

 

Валентина Донкова – Старши счетоводител “Образование”

02/948-43-40

 

Радка Стаматова – Специалист “Социална дейност”

02/948-43-10

r.stamatova@sredec-sofia.org

 

Александър Данаилов  – Специалист “Социална дейност”

02/948-43-10

a.danailov@sredec-sofia.org

 

Теодора Крачанова – Специалист “Социална дейност”

02/948-43-08

t.krachanova@sredec-sofia.org

 

Маргарита Енева – Главен експерт “Образование и култура”

02/948-43-53

t.krachanova@sredec-sofia.org

 

Габриела Георгиева – Старши специалист „Култура“

02/948-43-53

g.georgieva@sredec-sofia.org

 

Георги Георгиев – Старши специалист „Спорт и физкултура“

02/948-43-71

g.georgiev@sredec-sofia.org

 

Петя Митрева – Домакин

02/948-43-25

Back To Top