skip to Main Content

Отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” („ФСОКССД“)

 

Неджля Сюлейман –  Началник отдел

02/948-43-33

n.syuleyman@sredec-sofia.org

 

Камелия Иванова – Главен Счетоводител

02/948-43-46

 

Десислава Тодорова – Каса приходи

02/948-43-64

 

Ирена Каменова – И.Д. „Човешки ресурси“

02/948-43-43

i.kamenova@sredec-sofia.org

 

Валентина Донкова – Старши счетоводител „Образование“

02/948-43-40

 

Светлана Янкова – Старши счетоводител „Здравеопазване“

02/948-43-39

s.yankova@sredec-sofia.org

 

Ива Мутафова – Старши специалист „Социални услуги за Личен асистент“

02/948-43-10

 

Теодора Крачанова – Главен експерт “Образование и култура”

02/948-43-53

t.krachanova@sredec-sofia.org

 

Емил Стефанов – Старши специалист „Култура“

02/948-43-71

e.stefanov@sredec-sofia.org

 

Георги Георгиев – Старши специалист „Спорт и физкултура“

02/948-43-71

g.georgiev@sredec-sofia.org

 

Петя Митрева – Домакин

02/948-43-25

Back To Top