skip to Main Content

Отдел “Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” (“РКТСД”)

 

Найден Крумов – Началник отдел

02/948-43-47
n.krumov@sredec-sofia.org

 

Ирина Личкова – Главен експерт

02/948-43-38

Любен Тодоров – Старши експерт

02/948-43-38

Албена Венкова – Главен експерт

02/948-43-45

Невена Богданова – Старши експерт

02/948-43-45

Back To Top