skip to Main Content

Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване”

Стефка Арнаудова – Началник на отдел
02/948-43-18

s.arnaudova@sredec-sofia.org

Back To Top