skip to Main Content

Натиснете ТУК за попълване на въпросник относно Програма за саниране на сгради с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

 

Програма за саниране на сгради с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, като предвидените средства по нея са в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС.

  • Кандидатурите се подават чрез общината, а в случая на Столична община, чрез районната администрация
  • Кандидати по предходната Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради нямат предимство и трябва да кандидатстват по общия ред.
  • Кандидатури се приемат от сгради, но и от отделни входове.
  • Задължителни са три предпоставки за кандидатстване:
    • Етажната собственост да е регистрирана като сдружение- юридическо лице по смисъла на Закона за управление на етажната собственост;
    • Сградата да има технически паспорт;
    • Сградата да има обследване за енергийна ефективност.

Разходите за последните два документа ще се покрият от програмата, но само за одобрените кандидати

На сайта на района ще има изброени телефонни номера за разяснителна кампания.

За повече информация за програмата и контакти, моля натиснете ТУК.

Back To Top