skip to Main Content

Предмет на публично оповестения конкурс е „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост

Предмет на публично оповестения конкурс е „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост /част от тротоар/, където е предвидено разполагането на един брой преместваем търговски обект /павилион/, изработен по типов проект, за продажба на ядки и цигари, по локална схема – група № 2-02-01, одобрена от Главния архитект на гр. София, находящ се на територията на район „Средец”, ж.к. „Яворов”, ул. „Цар Иван Асен” II и ул. „Н.В.Гогол”, с площ от 3 /три/ кв.м.

Прилежащи документи

Back To Top