skip to Main Content

Софийският Университет е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция.

Той е създаден на 1 октомври 1888 г. с решение на Народното събрание като висш педагогически курс към Първа мъжка гимназия. На 29 януари 1889 г. в присъствието на Иван Шишманов – представител на Министерство на просвещението – е избран първият ректор на висшето училище.

Централното крило на сградата на СУ е построена с щедрите дарения на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптури красят фасадата й.

 


Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) е първото българско висше училище и една от най-престижните Европейски образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства.

Създадена през 1948 г., тя е единственото учебно заведение от този род, което се финансира от държавата.

НАТФИЗ разполага с Учебен драматичен театър, Учебен куклен театър, Аудио-визуален център, модерни аудитории, студия, лаборатории, виртуален университет, компютърен център, дигитален мултимедиен център, библиотека, звукозаписно студио, студиа за линеен и компютърен монтаж, фото-лаборатория и разнообразие от високо професионални ателиета.

Back To Top