skip to Main Content

На 13.09.2022 г., вторник, от 11:00 часа в Залата на Американския център на Столична библиотека, на пл. “Славейков” 4А , ще се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия.
Ще бъде предоставена и информация относно Проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ и Проект 10 „Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради“, съобразно предвиденото в Националния план за възстановяване и устойчивост.
Заповядайте!
Повече за проекта можете да намерите тук:
https://sheerenov.eu/

Back To Top