skip to Main Content

Уважаеми граждани, тук ще намерите информация за видовете услуги, срокове и цени, които се извършват от отдел „Гражданска регистрация и Административно Обслужване“ (ГРАО)

1. Формуляри относно „Гражданска регистрация и обслужване на населението“.

 

2. Други Формуляри за Административно обслужване:

3. Услуги предлагани от Столична община – район „Средец“ – Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” („УОЕСЖН“)

Back To Top