skip to Main Content

Уважаеми граждани, тук ще намерите информация за видовете услуги, срокове и цени, които се извършват от отдел “Гражданска регистрация и Административно Обслужване” (ГРАО)

Имате възможност да направите смяна на адресна регистрация он-лайн, чрез новата е-услуга за смяна на адресна регистрация на Столична община.

Натисни Тук, за да извършите смяна на адресна регистрация он-лайн.

1. Формуляри относно “Гражданска регистрация и обслужване на населението”.

 

2. Други Формуляри за Административно обслужване:

Back To Top