skip to Main Content

Заради реконструкция на уличен канал ще бъде спряно движението за превозни средства по ул. “Проф. Фритьоф Нансен”

От 28 май 2022 г. за 75 работни дни ще бъде спряно движението за превозни средства заради реконструкцията на уличен канал от Софийска вода.

Обхватът на проекта е реконструкция по ул. “Проф. Фритьоф Нансен” от бул. “Eвлоги и Христо Георгиеви” до ул. “Петър Берон”.

Етап I: от бул. “Eвлоги и Христо Георгиеви” до ул. “Л.Каравелов”

Етап II: от ул. “Л.Каравелов” до ул. “Петър Берон”

Реконструкцията се налага поради констатирани структурни проблеми – сериозни счупвания на канала и опасност от срутване. Съществуващият канал се намира в тротоара.

Проектът предвижда новият канал да се изгради в улицата.

Back To Top