skip to Main Content

По-долу на страницата ще откриете указания за необходимите документи и за процедурата по оказване на съответната услуга

Можете да заявите услугите онлайн в електронния портал на Столична община.

Необходими документи

1. Искане за издаването на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо –пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата на районната администрация, в сградата на район „Средец“, етаж 1.

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата на районната администрация, в сградата на „Средец“, етаж 1

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата на районната администрация, в сградата на „Средец“, етаж 1

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата на районната администрация, в сградата на „Средец“, етаж 1

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата на районната администрация, в сградата на „Средец“, етаж 1

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата на районната администрация, в сградата на „Средец“, етаж 1

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата на районната администрация, в сградата на „Средец“, етаж 1

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата на районната администрация, в сградата на „Средец“, етаж 1

 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата на районната администрация, етаж 1, в сградата на район „Средец“

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец
3. Лична карта /пълномощно/
4. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец
3. Лична карта /пълномощно/
4. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка

Необходими документи:

1. Документ, подлежащ на заверка
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса- по банков път или на място- на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка 1

Бланка 2

Бланка 3

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Заявление за постоянен адрес по образец
3. Лична карта /изрично пълномощно/
4. Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/
5. Удостоверителни документи за гражданско състояние
6.Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Заявление за постоянен адрес по образец
3. Лична карта /изрично пълномощно/
4. Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/
5. Удостоверителни документи за гражданско състояние
6. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата на районната администрация, „Средец“, етаж 1/

Бланка

 

Back To Top