skip to Main Content

График за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

Събирането и транспортирането на едрогабаритен отпадък в район “Студентски” се случва по предварително установен график от Столичен инспекторат. 

Важно е да оставяте едрогабаритните отпадъци до контейнерите за битов отпадък преди извозването им на съответния ден от графика или вечерта на предходния. При неизпълнение се налагат глоби.

Запознайте се с ГРАФИКА.

Back To Top