skip to Main Content

Уважаеми граждани, Тук ще намерите полезна информация по въпроси свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях,  уредени в Закона за управление на етажната собственост.

Програма за саниране на сгради с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост – “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”, като предвидените средства по нея са в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДД

За повече информация за програмата, моля натиснете ТУК.

Полезна информация за Домоуправители:

О П И С на необходимите за извършване процедури и приложени документи при извършени СРД /строително-ремонтни дейности/ в сгради с наличие на общинска собственост

Опис процедура за ремонт в Етажната собственост

Справка – Приложение № 1

Back To Top