skip to Main Content

Уважаеми граждани, Тук ще намерите полезна информация по въпроси свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях,  уредени в Закона за управление на етажната собственост.

Програма за саниране на сгради с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, като предвидените средства по нея са в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС.

  • Кандидатурите се подават чрез общината, а в случая на Столична община, чрез районната администрация
  • Кандидати по предходната Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради нямат предимство и трябва да кандидатстват по общия ред.
  • Кандидатури се приемат от сгради, но и от отделни входове.
  • Задължителни са три предпоставки за кандидатстване:
    • Етажната собственост да е регистрирана като сдружение- юридическо лице по смисъла на Закона за управление на етажната собственост;
    • Сградата да има технически паспорт;
    • Сградата да има обследване за енергийна ефективност.

Разходите за последните два документа ще се покрият от програмата, но само за одобрените кандидати

На сайта на района ще има изброени телефонни номера за разяснителна кампания.

За повече информация за програмата, моля натиснете ТУК.

Полезна информация за Домоуправители:

О П И С на необходимите за извършване процедури и приложени документи при извършени СРД /строително-ремонтни дейности/ в сгради с наличие на общинска собственост

Опис процедура за ремонт в Етажната собственост

Справка – Приложение № 1

Back To Top