skip to Main Content

Уважаеми граждани, Тук ще намерите полезна информация по въпроси свързани с управлението на етажната собственост.

Законът за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

За повече информация, може да се свържете с нашите експерти от отдел „Управление на общинска и етажна собственост, жилищно настаняване“.

Back To Top