skip to Main Content

Възможност за проверка на избирателна секция чрез СМС или чрез стационарен и мобилен телефон

1. СМС:
Изпраща се SMS на номер 18429. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС.

2. Стационарен или мобилен телефон
Набира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Телефонният номер е безплатен за цялата страна.

Back To Top