skip to Main Content

Отдел “Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” (“ИКСБЕ”)

 

инж. Илия Мавров – Началник  отдел

02/948-43-13
i.mavrov@sredec-sofia.org

 

инж. Милен Дянков – Главен инженер

02/948-43-59
m.dyankov@sredec-sofia.org

 

арх. Антоанета Славчева – Старши експерт

02/948-43-27

Мария Христова – Старши експерт – екология

02/948-43-36

Соня Цанкова – Старши специалист

02/948-43-54

арх. Татяна Стойнева – Старши експерт

02/948-43-54

Димитана Минева – Главен експерт

02/948-43-65

Гергана Кърджилова – Старши експерт

02/948-43-05

Back To Top