skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на великденски сувенири и цветя

За създаване на по-добра организация на търговията с великденски сувенири и цветя натериторията на район „Средец“, на основание чл. 46 от ЗМСМА и чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО ЗаповедИзтегляне

Read More

Организация на движението във връзка с честването на 20 години от членството на Република България в НАТО

От 12 часа на 28.03.2024 г. до приключване на събитието на 29.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, съответно: на паркинга на пл. „Кн. Александър I“.От 08:00 часа до приключване на събитието на 29.03.2024 г. на:…

Read More

Организация на движението за връчване на Националните награди „ИКАР 2024“ в Народен театър „Иван Вазов“

От 07:00 часа до 24:00 часа на 27.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на: ул. „Георги Бенковски“ в…

Read More

“Академия за визионери” – 2024 Сезон 4

Сезон 4 Стартира четвъртото издание на инициативата, която подкрепя младите хора в смелите им планове за града. "Академията" е отворена за всеки на възраст от 15 до 29 г., който живее в София и има добри идеи с кауза. Записването…

Read More

Указания за условията и реда за поставяне на къщички за котки и кучета на територията на район “Средец”

I. Цели на указанията:Настоящите указания, наричани по-нататък за краткост „Указания“, уреждат организацията за условията и реда за поставяне на къщички за котки и кучета на територията на СО-район „Средец“ в съответствие с Наредбата за преместваемите обекти, рекламите, информационните и монументално-декоративните…

Read More

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Цел на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)  Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) има за цел да осигури защита на лицата, които подават сигнали…

Read More

Топъл обяд до 30 юни 2024 г.

Изпълнява се предоставянето на топъл обяд по Проект "Топъл обяд в Столична Община - район „Средец“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от…

Read More
Back To Top