skip to Main Content

Обществено обсъждане на: Виза за предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на паметник на: „ГЕРОЯ – ГРАНИЧАР“ в градина „Св. Климент Охридски“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх. №КъмРСЦ24-ВК08-1384-[1]/09.07.2024 г. О Б Я В Л Е Н И ЕСО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Уважаеми дами и господа, В…

Read More

До 1 юли се подават заявления по кампанията за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата

В срок до 01.07.2024 г. може да се подадат заявления по кампанията на Столична община за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата, „Компостирай вкъщи“. Всички желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите…

Read More

Обявяване на заинтересованите лица на заповед на главния архитект на СО за изменение на ПУП – ИПЗ и РУП за ЖС с административен адрес ул. Лакатица №6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org Изх.№ Към РСЦ23-ВК08-1694-[7]/28.05.2024 г. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал.(2) от ЗУТ Ви съобщавам, че в район „Средец” е…

Read More

Програма „Европа” 2024 е отворена за кандидатстване до 10.06.2024 г., 17:30 ч.

Програма „Европа” на Столична община стартира за шестнадесета поредна година. През 2024 г. водещият ѝ принцип отново е свързан с подпомагане на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.…

Read More

Район Средец и Четири лапи организираха кастрационна кампания за бездомни котки

Кампанията стартира от вчера - 8 май - и ще продължи до 31 май на територията на района.В програмата ще може да се кастрират бездомни котки само от територията на район Средец. Всеки, който има желание да помогне на безстопанствен…

Read More

Мият през нощта транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“

Екипи на почистващата фирма ще измият пътните платна, тротоарите и спирките на транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула. По време на почистващите дейности от 00:30 часа до 04:30 часа на 30.04.2024 г. се забранява влизането на…

Read More

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

До края на изтичащия месец ще се състоят две кампании за разделно събиране на опасни отпадъци от бита чрез Мобилен събирателен пункт със съдействието на фирма “Екосейф” ООД, с която Столична община има сключен договор.- I-ва кампания на 27 април…

Read More

Организация на движението по бул. „Патриарх Евтимий“

Във връзка със строителни дейности и въвеждане на нова постоянна организация на движението по бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Витоша“, ул. „Проф. Фр. Нансен“ и бул. „Ген. Скобелев" се забранява престоят и паркирането: ➢ От 20:00 часа на 28.04.2024 г. до…

Read More
Back To Top