skip to Main Content

Предоставяне на GPS устройства за хора с деменция, проблеми с ориентацията и риск от загубване

На свое заседание на 21 април 2022 г. Столичен общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване и гласува решение за предоставяне…

Read More

Полезна информация за най-предпочитаните превозни документи, издавани от ЦГМ за пътуване с обществения транспорт на територията на София

Полезна информация за най-предпочитаните превозни документи, издавани от Център за градска мобилност - ЕАД за пътуване с обществения транспорт на територията на София: https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/1397/novi-prevozni-dokumenti

Read More

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I I. Резюме В Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са разработени набор от реформи и проекти. В рамките на стълб „Зелена България“ е предвиден проект в сферата…

Read More

Кандидатстването за енергийно обновяване на жилищата ще стартира през ноември 2022г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд. Новата програма за саниране на многофамилни сгради стартира през ноември т.г., обявиха от МРРБ. Както вече…

Read More

Пръскане срещу кърлежи и комари

На 15 и 16 септември ще бъдат извършени есенни обработки срещу кърлежи и комари в кв. Яворов.Обработките се извършват при сухо време, като тези за кърлежи са сутрин след 6 часà, а за комари – след 23 часà. Ще се…

Read More

Програма „Ваканция“ – безплатни занимания за деца, ученици и младежи от 6 до 29 години

Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, Национални спортни федерации, спортни клубове, Неправителствени организации и др., за четвърта…

Read More

Отворена среща – беседа #15 с актьора Велислав Павлов

Район "Средец" продължава с поредицата от отворени срещи-беседи между артисти/интелектуалци и публиката, в които ще имаме възможността да разговаряме помежду си открито, свободно и приятелски, да обменим идеи, енергия и "ноу-хау" за изкуството, живота, света и каквото още искаме, и…

Read More
Back To Top