skip to Main Content

Компенсации за 23/24 година за деца неприети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини поради липса на свободни места

Уважаеми родители,Информираме Ви, че с Постановление № 206 от 23.10.2023 г. е приета Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на…

Read More

От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински…

Read More

Предоставяне на GPS устройства за хора с деменция, проблеми с ориентацията и риск от загубване

На свое заседание на 21 април 2022 г. Столичен общински съвет прие Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване и гласува решение за предоставяне…

Read More

Полезна информация за най-предпочитаните превозни документи, издавани от ЦГМ за пътуване с обществения транспорт на територията на София

Полезна информация за най-предпочитаните превозни документи, издавани от Център за градска мобилност - ЕАД за пътуване с обществения транспорт на територията на София: https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/1397/novi-prevozni-dokumenti

Read More

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I I. Резюме В Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са разработени набор от реформи и проекти. В рамките на стълб „Зелена България“ е предвиден проект в сферата…

Read More

Кандидатстването за енергийно обновяване на жилищата ще стартира през ноември 2022г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд. Новата програма за саниране на многофамилни сгради стартира през ноември т.г., обявиха от МРРБ. Както вече…

Read More

Пръскане срещу кърлежи и комари

На 15 и 16 септември ще бъдат извършени есенни обработки срещу кърлежи и комари в кв. Яворов.Обработките се извършват при сухо време, като тези за кърлежи са сутрин след 6 часà, а за комари – след 23 часà. Ще се…

Read More

Програма “Ваканция” – безплатни занимания за деца, ученици и младежи от 6 до 29 години

Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, Национални спортни федерации, спортни клубове, Неправителствени организации и др., за четвърта…

Read More
Back To Top