skip to Main Content

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” („УОЕСЖН“)

 

Петя Пашова – Началник отдел

02/948-43-35

p.pashova@sredec-sofia.org

 

Андрей Маринов – Старши експерт – юрист

02/948-43-35

a.marinov@sredec-sofia.org

 

Ива Константинова – Старши специалист

02/948-43-26

Маринела Цветкова – Главен специалист

02/948-43-50

Back To Top