skip to Main Content

Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” (“УОЕСЖН”)

 

Петя Пашова – Началник отдел

02/948-43-56

p.pashova@sredec-sofia.org

 

Милен Павлов – Специалист

02/948-43-35

mi.pavlov@sredec-sofia.org

 

Ива Константинова – Старши специалист

02/948-43-26

Маринела Цветкова – Главен специалист

02/948-43-50

Back To Top