skip to Main Content

Тя се създава към Централния военен клуб през 1948 г. върху основата на книжните фондове на Министерството на войната и Генералния щаб. От това време библиотеката съхранява редица многотомни издания, които са библиографска рядкост. Особено ценна е колекцията „Военно книжовно наследство“, изградена изцяло с книги от фонда на Министерството на войната, съдържаща издания за военната история, наука и практика от края на XIX и началото на XX в., както и екземпляри от личната библиотека на царското семейство.

Фондът от периодични издания съхранява всички военни издания от 1948 г. до сега. Днес библиотеката разполага с над 126 000 библиотечни единици и има обособени: Заемна служба, Читалня и Справочен фонд. Поддържаните традиционни и електронни каталози на книги и статии максимално улесняват информационното обслужване на читателите. Периодично фондът се обновява с нови издания с разнообразна тематика.

Back To Top