skip to Main Content

Националната художествена галерия е българска държавна културна институция. Официалното й название е Национален музей на българското изобразително изкуство. Помещава се в сградата на бившия царски дворец, заедно с Националния етнографски музей.

Дворецът е построен непосредствено след Освобождението на България /1878 г./ и обявяването на София за столица /1879/. Преди това сградата е била турски конак. Става резиденция на княз Батенберг през 1879 г. През 1880-1882 г. е преустроена по негова заповед от архитектите Майерберг, Румпелмайер и Колар. През 1883 г. там се провежда първият дворцов бал. Въпреки че Софийският дворец се строи на два етапа, общият външен изглед създава впечатление за сграда с единен обем. След 9 септември 1944 г. дворецът се превръща в седалище на Министерския съвет и жилище на новите държавни управници. На 24 ноември 1948 г. с постановление на правителството НМБИИ /Националната художествена галерия/ се обособява като самостоятелна институция. Дворецът е обявен за паметник на културата през 1978 г.

Националният музей на българско изобразително изкуство /Националната художествена галерия/ е най-големият и представителен в страната. Във фонда си съхранява над 5 000 художествени творби живопис, скулптура и графика на видни представители на българското изобразително изкуство, от които са изложени над 3 000. В залите на музея периодично се организират изложби – годишно около десет експозиции, посветени на големи български художници и основни проблеми на новото и съвременното изкуство.

Националната художествена галерия има няколко филиала – Криптата при Храм-паметник „Св. Александър Невски, в която са изложени образци на българската иконопис, Музей на съвременното изкуство – Софийски Арсенал, Музей на социалистическото изкуство и къщите-музеи на Иван Лазаров, Никола Танев и Вера Недкова.

Back To Top