skip to Main Content

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За започване на административна преписка е задължителна идентификацията на заявителя посредством две имена, телефон за обратна връзка и адрес за кореспонденция, вт.ч. и електронен.

При подаване на сигнал по  електронен път лицето-подател дава своето съгласие да бъдат обработени личните му данни за целите на подадената от него информация.

Несъгласието за обработката на личните данни води до това сигналът да бъде оставен без разглеждане – същият не се обработва и администрира на последващ етап, както и не се проверява неговата достоверност.

Повече информация за защитата на личните данни прочетете тук

Използвайте този формуляр само за подаване на сигнали и на предложения до районната администрация. За всякаква друга информация и по други евентуално възникнали въпроси можете да се свържете с нас на тел. 0700 20 555.

За да бъдат избегнати грешки в интерпретирането на сигнала Ви, моля попълвайте данните на кирилица, с изключение на адреса на електронната поща.

  Име

  Фамилия

  Телефон

  Адрес

  Съобщение:

   

  Back To Top