skip to Main Content

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

Със заповед No 3РД – 189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 14 (четиринадесет) длъжности за войници във военни
формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)

Back To Top