skip to Main Content

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед на командира на Военновъздушните сили
No РД-127/22.02.2023 г., са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности
за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във
военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва:

Back To Top