skip to Main Content

Обявявяне на длъжности за приемане на служба на български гражданив доброволния резерв без конкурс

Български граждани, освободени от военна служба, да подават документи за сключване на договор за служба в доброволния резерв на длъжностите по т. 1 не по-късно от 28.10.2022 г

Back To Top