skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

Със заповед № РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националния
военен университет, са обявени 5 (пет) войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в
чужбина, съгласно Приложение № 1.
Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните
изисквания:

Back To Top