skip to Main Content

Обява за конкурс в Сухопътните войски

Със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътни войски, са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

Back To Top