skip to Main Content

Детски ясли и млечни кухни на територията на район „Средец“

Детска ясла № 1

ул. „Хан Крум“ № 23
Контакти: 02 /  987 8020

Детска ясла № 28

ул. „Христо Белчев“ № 41
Контакти: 02/ 987 20 77

Детска млечна кухня № 2

ул. „Хан Аспарух“ № 60
Контакти: 02/ 989 66 70

Детска млечна кухня № 19

ул. „Тича“ № 6
Контакти: 02/ 94 43 865

Back To Top