skip to Main Content

Обработка срещу кърлежи и комари в район “Средец”

На 21 март и на 04 април ще бъде извършена обработка на общински зелени площи в район “Средец” – паркове, градини и междублокови пространства – срещу кърлежи и комари .
Обработкате ще се извършва при сухо време, като тези за кърлежи са сутрин до 10 часà, а за комари – след 23 часà.
Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.
Контролните дейности се извършват от Столичната РЗИ, районните администрации и дирекция „Зелена система“ на Столична община.
Графиците за всички райони може да видите тук:
https://www.sofia.bg/en/parks-and-gardens

Back To Top