skip to Main Content

Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“

 

Основано е  през  1928 г. и единственото национално  читалище на слепите в България

Тел.: 02/988-32-69
Адрес: София 1000, пл. „Славейков“ № 1 Б

Back To Top