skip to Main Content

Национален ученически конкурс “Наследник съм на…” посветен на 110 годишнина от Балканските войни

Националният ученически конкурс „Наследник съм на ….” е част от националните чествания на 110 години от Балканските войни и се организира от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България.

Ученически конкурс

Back To Top