skip to Main Content

Министерски заповеди

за обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс и за вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба

Министерска заповед за обявяване на вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Министерска заповед за Обявяване, на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани
след провеждане на конкурс

Back To Top