skip to Main Content

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. „Леге“ № 6 тел. 948 43 17 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

У В Е Д О М Л Е Н И Е

     Кметът на район „Средец” ще проведе консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/ на дата 19.09.2023г. /вторник/ от 10.00ч. в сградата на района на ул. „Леге” № 6, ет.2, заседателна зала,  съобразно т. 34 от Хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК) за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК, т. 28 от Календарния план за организационно-техническите задачи на Столичната общинска администрация за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., утвърден от кмета на Столична община с рег. № СОА23-ИЗ10-9/15.08.2023 г., предвид Решения № 35-МИ /14.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия София-град

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

Места за обявяване на предварителни избирателни списъци

Решение № 2180-МИ/01.09.23 г. – назначаване на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ

Решение № 2244-МИ/07.09.23 г. – промени в състава на ОИК в Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска  избирателна комисия в Столична община, София-град, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и поправка на техническа грешка

Уведомление за провеждане на публични консултации за състав на Общинска избирателна комисия София-град за изборите за общински съветници и за кметове – 2023 година

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

Back To Top