skip to Main Content

Места за търговия на открито за продажба на сувенири за празника Св.Валентин, мартеници и картички на територията на район „Средец”

З А П О В Е Д
№ РСЦ22 – РД 09 – 17 / 03.02.2022 г.

За създаване на по-добра организация на търговията със сувенири за празника Св. Валентин, мартеници, цветя и пролетни артикули на територията на район „Средец“, на основание заповед на кмета на Столична община № СОА22-РД09-231/28.01.2022 г., чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

О П Р Е Д Е Л Я М:

Следните места за търговия на открито за продажба на СУВЕНИРИ ЗА ПРАЗНИКА СВ. ВАЛЕНТИН, МАРТЕНИЦИ, ЦВЕТЯ И КАРТИЧКИ на територията на район „Средец”, както следва:

АДРЕСброй
1бул. Витоша №12
2бул. Витоша №54
3бул. Витоша №74
4бул. Витоша №94
5бул. Витоша №114
6бул. Витоша №134
7бул. Витоша №154
8бул. Витоша №174
9бул. Витоша №194
10бул. Витоша №214
11бул. Витоша №234
12бул. Витоша №254
13бул. Витоша №374
14бул. Витоша №394
15бул. Витоша №454
16бул. Витоша №554
17бул. Витоша №594
18бул. Витоша №634
19бул. Витоша №674
20бул. Витоша №694
21бул. Патриарх Евтимий № 602
22бул. Патриарх Евтимий № 643
23бул. Патриарх Евтимий № 663
24ул. Г. С. Раковски № 145 В3
25ул. Г. С. Раковски № 123 – вход градинка Кристал3
26ул. Г. С. Раковски № 1163
27ул. Г. С. Раковски № 1533
28пл. Света Неделя пред църквата16
29пл. Гарибалди10
30ул. Граф Игнатиев № 51
31ул. Граф Игнатиев № 73
32ул. Граф Игнатиев № 93
33ул. Граф Игнатиев № 133
34ул. Граф Игнатиев № 153
35ул. Граф Игнатиев № 172
36ул. Граф Игнатиев № 212
37ул. Граф Игнатиев № 273
38ул. Граф Игнатиев № 352
39ул. Граф Игнатиев № 363
40ул. Граф Игнатиев № 383
41ул. Граф Игнатиев № 403
42ул. Граф Игнатиев № 421
43ул. Граф Игнатиев № 433
44ул. Граф Игнатиев № 452
45ул. Граф Игнатиев № 702
46ул. Граф Игнатиев № 722
47Ул. Дякон Игнатий №192
48Ул. Дякон Игнатий №212
49бул. В. Левски ъг. ул. Гурко спирка МГТ до Княжеска градина2
50бул. Васил Левски №672
51бул. Васил Левски №74 А3
52бул. Васил Левски №752
53бул. Ев. и Хр. Георгиеви №73А –спирка МГТ „Граф Игнатиев“2
54ул. Шипка – вход СУ “Св. Кл. Охридски“4
55пл. Орлов мост – Царевец до изход на подлеза2
56Изход метростанция НС „В. Левски” – дясно10
57Изход метростанция НС „В. Левски” – ляво10
58Изход метростанция СУ „Св. Кл. Охридски”10
59ул. Цар Иван Асен II №521
60ул. Цар Иван Асен II / пл. Португалия2
61Изход подлез от страната на ул. „Сан Стефано“2
62Пл. П. Р. Славейков №22
63Пл. П. Р. Славейков № 74
64Пл. П. Р. Славейков №84
65Пл. П. Р. Славейков №92
66Пл. П. Р. Славейков №102
67Пл. П. Р. Славейков №115
 Общо:240 броя

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ СЪС СУВЕНИРИ ЗА ПРАЗНИКА СВ. ВАЛЕНТИН, МАРТЕНИЦИ, ЦВЕТЯ И ДР. ПРОЛЕТНИ СУВЕНИРИ И АРТИКУЛИ:

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Найден Крумов началник отдел РКТСД на район „Средец”.

 • Срокът на действие на заповедта е от 11 февруари до 10 март 2022 г.
 • Приемането на заявленията за продажба на СУВЕНИРИ ЗА ПРАЗНИКА СВ. ВАЛЕНТИН е на 08 февруари. Разрешенията ще се издават за един ден – 14.02.2022 г. Готовите разрешителни ще се получават лично на 11 февруари 2022 г.
 • Приемането на заявленията за продажба на МАРТЕНИЦИ, ЦВЕТЯ И ПРОЛЕТНИ АРТИКУЛИ (на площ не по-малко от 2 м2 и за срок не по-малък от 3 дни) ще бъде на 09 и 10 февруари 2022 г. Готовите разрешителни ще се издават със срок от 16 февруари и ще се получават лично от търговците на 16 и 17 февруари. Невзети за този период разрешителни ще се преотдават на некласирали се търговци, добросъвестно ползвали места на 22 и 23 февруари 2022 г.
 • Приемане на заявленията за продажба само за ЦВЕТЯ И КАРТИЧКИ ЗА 8-МИ МАРТ става на 24 и 25 февруари. Готовите разрешителни ще се издават със срок от 2 дни – 7 и 8 март и ще се получават лично на 07 март 2022 г.
 • Предимство за издаване на разрешенията имат кандидати, добросъвестно ползвали мястото в предходни периоди, художници и търговци с адрес на територията на Столична община и район „Средец“. При регистриране на повече желаещи за едно място, където са обявени по-малък брой места, редът ще бъде определян на случаен принцип в присъствието на нотариус на 14.02.2022 г.
 • Всяко физическо лице може да кандидатства за едно място.
 • Няма да бъдат одобрявани заявленията на недобросъвестно ползвали мястото търговци в предходни периоди.
 • За така определените места за търговия на открито се издават разрешения за ползване на място по реда на чл. 23 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и съгласно чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
 • При използване на местата да се спазват изискванията за безопасност на движението, опазване на чистотата и обществения ред, съгласно Наредбата за обществения ред на територията на СО. Да не се допуска струпване на хора и да се спазват строго противоепидемичните мерки.
 • В разрешенията да се посочи точната стокова спецификация и срокът, за който се издават, като таксите се определят съгласно чл. 30 т. 3 и Приложение 1 т. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
 • Търговията на открито извън определените в заповедта места е забранена.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район “Средец”

Back To Top