skip to Main Content

Информационно събитие за домоуправители по проекта SHEERenov

На 14.03.2022 г. (понеделник) от 18 ч. ще се проведе информационна среща за домоуправителите на сградите получили обследване за енергийна ефективност в рамките на проекта SHEERenov при следния дневен ред:

  1. Информация за напредъка по проекта, включително представяне на резултати от извършените огледи на сградите и проведените анкетни проучвания.
  2. Следващи стъпки и предстоящи действия.
  3. Дискусия, свързана с организирането на събранията в етажната собственост за представяне на изготвените предварителни разчети за обновяването на сградите.
  4. Обсъждане на финансови въпроси, включително свързани със социално уязвими собственици и „енергийно бедните“ домакинства.
  5. Дискусия, свързана с условията, които трябва да бъдат постигнати от етажните собствености, за да бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност на техните сгради, финансирани от проекта.
    Събитието ще бъде публично достъпно на живо през Facebook профила на проекта на следния линк: https://www.facebook.com/SHEERenov-103006038207650/

Етажните собствености, които отговарят на поставените условия в поканата и ще продължат своето участие в проекта, са публикувани ТУК.

Back To Top