skip to Main Content

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 91, ал.1 от ИК и Заповед № СОА24-РД09-2803/23.04.2024 г. на кмета на Столична община на дата 30.04.2024г. /вторник/ от 10.00ч. в сградата на района на ул. „Леге” № 6, етаж втори, в заседателната зала на района, ще бъдат проведени консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/  за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент и предсрочните избори за народни представители за НС, насрочени за 09. 06.2024 г.

 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

Кмет  на район „Средец”

 

 

Back To Top