skip to Main Content

Дърветата в града са неделима част от градския пейзаж, а често и от историята на градовете.Те намаляват шума от интензивния трафик, спомагат за намаляване на запрашаването на въздуха и на температурата през лятото.Дърветата правят градските паркове и градини приятни за отдих и са дом на различни видове животни.
В града дърветата не растат в здрава еко-система, както са в гората.Те честоимат по-малко място, средата е по-замърсена – съставът на въздуха, водата и почвата се различава от тези в горите.Слънчевата светлина често не достига до дърветата заради сградите.

Защо трябва да се грижим за тях?

Back To Top