skip to Main Content

В СО- район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „2 ПД” ЕООД

Изграждане на обслужваща ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ, ЧЕТИРИ И ПЕТ ЕТАЖА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ в УПИ ІІІ-275,276, кв.30, м. „Трета извънградска част” с идентификатор 68134.107.250, ул. „ Крали Марко ” № 6, СО- район „Средец”, гр. София.

 

Прилежащи документи

Back To Top