Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Пряко договаряне

  • 2 08 Nov 2019

    Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП и ППЗОП, с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на СО-район „Средец'

    Прочетете повече
  • 1 13 Dec 2018

    Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен работен проект за конструктивно укрепване на физкултурен салон на сградата на 12-то СУ „Цар Иван Асен II”, с адрес: гр. София, район 'Средец', ул. „Цар Иван Асен II' № 72

    Прочетете повече