Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Публични състезания по ЗОП

 • 3 20 мар 2020

  Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за обекти, стопанисвани от СО-район „Средец“

  Прочетете повече
 • 2 15 май 2019

  Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закон за обществените поръчки с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски млечни кухни и детски ясли на територията на район 'Средец'

  Прочетете повече
 • 1 03 окт 2017

  Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по НПЕЕМЖС за сградите на ул. '13 март' 15 и ул. 'Л.Каравелов' 6 - публично състезание по чл. 178, ал. 3

  Прочетете повече