Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 99 26 ное 2019

  Инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за : „ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1429”, район „Средец”, Столична община, ул.”П.Парчевич” № 42, - сграда с идентификатор 68134.102.139.1

  Прочетете повече
 • 98 26 ное 2019

  Инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за : „ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1422”, район „Средец”, Столична община, бул.”Васил Левски” №75, - сграда с идентификатор 68134.100.320.1

  Прочетете повече
 • 97 26 ное 2019

  Инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за :„ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1119”, район „Средец”, Столична община, ул.”Ген. Йосиф В.Гурко” №38, вх. А - сграда с идентификатор 68134.103.30.1

  Прочетете повече
 • 96 26 ное 2019

  Инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за : „ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1119”, район „Средец”, Столична община, ул.”Княз Александър I” №10, вх. А и вх. Б- сграда с идентификатор 68134.100.52.1

  Прочетете повече
 • 95 05 ное 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Разрешение за поставяне №99 от 28.10.2019г на Главния архитект на Столична община за: „Монументално-деокоративен елемент: Временна художествена инсталация „Един човек“, разположен на площадка „Мавзолей“, пл. „Княз Александър I“ – „Градска градина“, гр. София.

  Прочетете повече
 • 94 05 ное 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Разрешение за поставяне №97 от 16.10.2019г на Главния архитект на Столична община за: ДВА ПАВИЛИОНА, ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА И ДВА ФИРМЕНИ НАДПИСА, разположени в градината около храм „Св. Седмочисленици“, гр. София.

  Прочетете повече
 • 93 26 сеп 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-193/25.09.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №95 от 22.03.2015г. за обект: „ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ТРИ НИВА ПРИ МЕТРО-СТАНЦИЯ СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“(МС 9-1)“ в м.„Борисова

  Прочетете повече
 • 92 18 сеп 2019

  Инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ-трета метролиния към квартал „Слатина“, с възложител „Метрополитен“ ЕАД

  Прочетете повече
 • 91 08 авг 2019

  Инвестиционно предложение от „РИЛА ЦЕНТЪР” ЕООД за „Изграждане на един водочерпателен и един реинжекционен тръбни сондажни кладенци , с дълбочина 70 м всеки, за водоснабдяване и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за водоснабдяване за други цели /почистване на тоалетни/ на хотел „Рила“, район „Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 6“.

  Прочетете повече
 • 90 07 авг 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на проект за „Работен устройствен план (РУП) за УПИ I– за обществено обслужване и администрация, кв. 467“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.266 по КККР, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, с административен адрес ул. „Иван Вазов“ № 1, гр. София

  Прочетете повече