Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 85 05 юни 2019

  Мотивираното предложение за изменение на действащия план за регулация на УПИ VI-6,8, кв.27, м. „Трета извънградска част“ се изразява в урегулиране на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.109.169 по имотни граници и свързаното с това изменение на границите на УПИ VI-6,8 , с което се създават нови,УПИ IX-169- за ЖС /ул. „Лакатица“ № 6/ и УПИ VI-8 /ул. „Николай Ракитин“ № 7,9 и 11/, кв.27, м. „Трета извънградска част“- район „Средец“

  Прочетете повече
 • 84 04 юни 2019

  Инвестиционно предложение чрез РИОСВ- София , вх. № РСЦ19-ДИ04-147/1/28.05.2019г. от „ МЕТРОПОЛИТЕН“ЕАД , за обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ- трета метролиния към квартал „Слатина“

  Прочетете повече
 • 83 03 юни 2019

  Постъпило инвестиционно предложение чрез РИОСВ- София , вх. № РСЦ19-ДИ04-154/3/ 31.05.2019г. от „Полиграфия офис център“ЕАД , за обект:„ПОЛИГРАФИЯ“ – Административни сгради-гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 47а, УПИ ІІ, кв.19, в. „Трета извънградска част“-преустройство на съществуващи сгради/имот с идентификатор 68134.108.239/,
  ПОДОБЕКТ ЗА ДОВЪРШВАНЕ на преустройство на съществуваща сграда-Депо в подземен гараж и надземен паркинг /сграда с идентификатор 68134.108.239.8/“

  Прочетете повече
 • 82 17 май 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-95/16.05.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №295 от 20.11.2015г. за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 2“ (част „Паркоустройство и благоустройство“), район Средец , гр. София, и за разпореждане на Предварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече
 • 81 16 май 2019

  Уведомление за инвестиционно предложение от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за обект: „КОНСЕРВАЦИЯ , РЕСТАВРАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ“

  Прочетете повече
 • 80 09 апр 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-69/29.03.2019г. за допълване (отводняване на шахтите за подземни контейнери) на Разрешение за строеж №296 от 20.11.2015г. за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 4“, в обхват: „между ул. „Г.С.Раковски“, ул.„Московска“, ул.„В.Левски“, бул.„В.Левски“, бул. „Цар Освободител“ пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“, продължението на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Г.С.Раковски“, район Оборище и район Средец на Столична община, гр. София, и за разпореждане на Предварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече
 • 79 05 апр 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-74/04.04.2019г. за допълване (въвеждане на етапност) на Разрешение за строеж №295 от 20.11.2015г. за обект:
  „ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 2“, район Средец , гр. София, и за разпореждане на Предварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече
 • 78 02 апр 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-63/21.03.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №295 от 20.11.2015г. за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 2“, район Средец , гр. София, и за разпореждане наПредварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече
 • 77 01 апр 2019

  Съобщаване на разрешение за строеж №59 от 22.03.2019г.издадено от Главният архитект на Столична общиназа обект: „ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ТРИ НИВА ПРИ МЕТРО-СТАНЦИЯ СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“(МС 9-1)“ в м.„Борисова градина“, район Средец, гр. София

  Прочетете повече
 • 76 27 мар 2019

  Инвестиционно предложение от „МЕТРОПОЛИТЕН “ЕАД , за обект : ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ- трета метролиния към квартал „Слатина“ – Столична община

  Прочетете повече