Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 24 27 мар 2018

  Инвестиционно предложение от НСА "Васил Левски"

  Прочетете повече
 • 23 07 мар 2018

  Проект за ИПР за нови УПИ, кв.399, м.'Зони-Г- центъра'

  Прочетете повече
 • 22 08 фев 2018

  Одобрен проект за обществен информационен елемент: „Система за ориентация за достъп до важните туристически забележителности на гр.София“ на територията на район „Средец“

  Прочетете повече
 • 21 10 яну 2018

  Обявление за изменение на ИПР, местност Г - ЗОНА Център

  Прочетете повече
 • 20 04 яну 2018

  Предложение на „МОБИЛТЕЛ ” ЕАД за: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ В БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100Mz

  Прочетете повече
 • 19 19 дек 2017

  Изработване на ПУП и РУП на ул. 'Янтра' №12 и №14

  Прочетете повече
 • 18 19 дек 2017

  Разрешаване за изменение на ПУП на ул. „Г. С. Раковски“ в участъка между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Йосиф В.Гурко“

  Прочетете повече
 • 17 18 дек 2017

  Разрешение за строеж за обект на ул. „Ген. Йосив В. Гурко“ №1

  Прочетете повече
 • 16 08 ное 2017

  Заповед за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план

  Прочетете повече
 • 15 02 ное 2017

  Инвестиционно намерение за „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХІІ-3, кв.437б,с идентификатор 68134.105.146 , ул. „Женева” № 7, СО- район „Средец”


  Прочетете повече