Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 20 04 яну 2018

  Предложение на „МОБИЛТЕЛ ” ЕАД за: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ В БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100Mz

  Прочетете повече
 • 19 19 дек 2017

  Изработване на ПУП и РУП на ул. 'Янтра' №12 и №14

  Прочетете повече
 • 18 19 дек 2017

  Разрешаване за изменение на ПУП на ул. „Г. С. Раковски“ в участъка между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Йосиф В.Гурко“

  Прочетете повече
 • 17 18 дек 2017

  Разрешение за строеж за обект на ул. „Ген. Йосив В. Гурко“ №1

  Прочетете повече
 • 16 08 ное 2017

  Заповед за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план

  Прочетете повече
 • 15 02 ное 2017

  Инвестиционно намерение за „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХІІ-3, кв.437б,с идентификатор 68134.105.146 , ул. „Женева” № 7, СО- район „Средец”


  Прочетете повече
 • 14 01 ное 2017

  Съобщение до заинтересованите собственици относно одобрен проект от Главния архитект на Столична община за изменение на план застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ I-20, кв.440, м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“, ул. „Проф. Никола Михайлов“ №11

  Прочетете повече
 • 13 27 окт 2017

  Заради временен пазар, главният архитект на Столична община е одобрил „схема за поставяне на два броя преместваеми обекти' до стадион 'Васил Левски'

  Прочетете повече
 • 12 01 сеп 2017

  Изменение на Плана за Регулацията и Застройката (ИПРЗ) и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ, с който се предвижда свързано жилищно застрояване между два урегулирани поземлени имота - ул. Добромир Хриз' 19 и ул. Добромир Хриз' 21.

  Прочетете повече
 • 11 30 авг 2017

  Реконструкция и вътрешно преустройство с промяна на предназначението на кино „Европа Палас“

  Прочетете повече