Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 81 16 май 2019

  Уведомление за инвестиционно предложение от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за обект: „КОНСЕРВАЦИЯ , РЕСТАВРАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ“

  Прочетете повече
 • 80 09 апр 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-69/29.03.2019г. за допълване (отводняване на шахтите за подземни контейнери) на Разрешение за строеж №296 от 20.11.2015г. за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 4“, в обхват: „между ул. „Г.С.Раковски“, ул.„Московска“, ул.„В.Левски“, бул.„В.Левски“, бул. „Цар Освободител“ пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“, продължението на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Г.С.Раковски“, район Оборище и район Средец на Столична община, гр. София, и за разпореждане на Предварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече
 • 79 05 апр 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-74/04.04.2019г. за допълване (въвеждане на етапност) на Разрешение за строеж №295 от 20.11.2015г. за обект:
  „ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 2“, район Средец , гр. София, и за разпореждане на Предварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече
 • 78 02 апр 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-63/21.03.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №295 от 20.11.2015г. за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 2“, район Средец , гр. София, и за разпореждане наПредварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече
 • 77 01 апр 2019

  Съобщаване на разрешение за строеж №59 от 22.03.2019г.издадено от Главният архитект на Столична общиназа обект: „ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ТРИ НИВА ПРИ МЕТРО-СТАНЦИЯ СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“(МС 9-1)“ в м.„Борисова градина“, район Средец, гр. София

  Прочетете повече
 • 76 27 мар 2019

  Инвестиционно предложение от „МЕТРОПОЛИТЕН “ЕАД , за обект : ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ- трета метролиния към квартал „Слатина“ – Столична община

  Прочетете повече
 • 75 26 мар 2019

  Уведомително писмо от Столична община относно проект "Тролейбусна линия" по ул. "Бяла черква", бул. "Арсеналски", бул. "Фритьоф Нансен", бул. "Патриарх Евтимий"

  Прочетете повече
 • 74 18 мар 2019

  Съобщаване на виза за проучване и проектиране на мемориален обект в памет на Джон Ленън в УПИ Х, кв.420, м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“, район „Средец”, с административни адреси - бул.“Патриарх Евтимий“№2, гр.София

  Прочетете повече
 • 73 14 мар 2019

  Съобщаване на одобрения със заповед №РА50-119 от 18.02.2019г. на Главния архитект на Столична община проект за Работен устройствен план за „КОМПЛЕКС ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, СЛАДКАРНИЦА И КОНЦЕРТНА ЗАЛА „БЪЛГАРИЯ““ със силуети по улици „Аксаков“ №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 5; „Георги Бенковски“ №№ 1, 3; „Дякон Игнатий“ №1 и бул. „Цар Освободител“ №№ 2, 4, 6

  Прочетете повече
 • 72 11 мар 2019

  Постъпило инвестиционно предложение от АИППМПДМ „Д.С.Дент –д-р Калоян Стойчев" ЕООД за : „Вътрешно преустройство и смяна предназначението на жилище в АМБУЛАТОРИЯ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" местонахождение: бул. „Eвлоги и Христо Георгиеви" № 46

  Прочетете повече