Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 95 05 ное 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Разрешение за поставяне №99 от 28.10.2019г на Главния архитект на Столична община за: „Монументално-деокоративен елемент: Временна художествена инсталация „Един човек“, разположен на площадка „Мавзолей“, пл. „Княз Александър I“ – „Градска градина“, гр. София.

  Прочетете повече
 • 94 05 ное 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Разрешение за поставяне №97 от 16.10.2019г на Главния архитект на Столична община за: ДВА ПАВИЛИОНА, ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА И ДВА ФИРМЕНИ НАДПИСА, разположени в градината около храм „Св. Седмочисленици“, гр. София.

  Прочетете повече
 • 93 26 сеп 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-193/25.09.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №95 от 22.03.2015г. за обект: „ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ НА ТРИ НИВА ПРИ МЕТРО-СТАНЦИЯ СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“(МС 9-1)“ в м.„Борисова

  Прочетете повече
 • 92 18 сеп 2019

  Инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ-трета метролиния към квартал „Слатина“, с възложител „Метрополитен“ ЕАД

  Прочетете повече
 • 91 08 авг 2019

  Инвестиционно предложение от „РИЛА ЦЕНТЪР” ЕООД за „Изграждане на един водочерпателен и един реинжекционен тръбни сондажни кладенци , с дълбочина 70 м всеки, за водоснабдяване и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за водоснабдяване за други цели /почистване на тоалетни/ на хотел „Рила“, район „Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 6“.

  Прочетете повече
 • 90 07 авг 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на проект за „Работен устройствен план (РУП) за УПИ I– за обществено обслужване и администрация, кв. 467“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.266 по КККР, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, с административен адрес ул. „Иван Вазов“ № 1, гр. София

  Прочетете повече
 • 89 16 юли 2019

  Получено разрешение за строеж №166/09.07.2019г. и одобрен проект за обект: „Укрепване на физкултурен салон, съгласно конструктивно обследване на сградата на 12-то СУ „Цар Иван Асен II“ №72, кв.17А, м.”III-та извънградска част“, гр. София

  Прочетете повече
 • 88 12 юли 2019

  Постъпило инвестиционно предложение от ЮЛИАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ , за :„ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ “,местоположение: УПИ ХIII-156, кв.18,, м. „Трета извънградска част“, с идентификатор 68134.107.156, ул.“Добромир Хриз“ № 19, район „Средец“- Столична община

  Прочетете повече
 • 87 12 юли 2019

  Постъпило инвестиционно предложение от „Експреском“ ЕООД , за :„ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА“, местоположение: УПИ ХIII-155, кв.18,, м. „Трета извънградска част“, с идентификатор 68134.107.155, ул.“Добромир Хриз“ № 21, район „Средец“- Столична община

  Прочетете повече
 • 86 10 юли 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-125/02.07.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №49 от 14.03.2019г. за обект: „ФОНТАН НА ПЛ. „СЛАВЕЙКОВ“ ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛОЩАДКОВИ ВРЪЗКИ“, намиращ се в ПИ с идентификатор 68134.101.106, м.“Центъра“ район Средец, по плана на гр. София, и за разпореждане на Предварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече