Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

 • 126 24 юни 2021

  Постъпило инвестиционно предложение от „ТРИНИТИ КЕПИТЪЛ“ АД за: „Допълващо застрояване и реконструкция, преустройство и ремонт на съществуваща жилищна сграда в имот с идентификатор 68134.105.145, УПИ VII-2, кв..437б, м. „Главен градски център- Зони Г-8 и Г-10“, ул.„Женева“ № 9

  Прочетете повече
 • 125 06 апр 2021

  Заповед на главния архитект на СО за Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) и РУП за „за офиси“ с административен адрес ул.”Ангел Кънчев” №3

  Прочетете повече
 • 124 26 мар 2021

  Постъпило инвестиционно предложение относно: „Реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул.„Ген. М.Д. Скобелев“ от бул. „Хр.Ботев“ до бул. „Витоша“, вкл. Транспортен тунел „НДК“

  Прочетете повече
 • 123 14 дек 2020

  Постъпило инвестиционно предложение от РИОСВ-София относно: "Регионално превенционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община"

  Прочетете повече
 • 122 27 окт 2020

  Инвестиционно предложение за „ОБНОВЯВАНЕ НА КНЯЗ БОРИСОВА ГРАДИНА - ИСТОРИЧЕСКА ЧАСТ“ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА ПРИ ЛЯТНАТА ЧИТАЛНЯ В КНЯЗ БОРИСОВА ГРАДИНА“

  Прочетете повече
 • 121 13 окт 2020

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Разрешение за поставяне №56 от 02.09.2020г на Главния архитект на Столична община за: РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ ВЪРХУ КАЛКАН НА СГРАДА: 2,8/16м, с адрес – бул. „Васил Левски“ №66, гр. София.

  Прочетете повече
 • 120 13 окт 2020

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Разрешение за поставяне №55 от 02.09.2020г на Главния архитект на Столична община за: РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ ВЪРХУ КАЛКАН НА СГРАДА: 4/8м, с адрес – бул. „Граф Игнатиев“ №64, гр. София.

  Прочетете повече
 • 119 03 авг 2020

  Съобщаване до заинтересованите лица на виза за инвестиционно проектиране на „детска площадка“ в "Княжеска градина", район „Средец“, гр.София. На основание чл.12, т.4 от ЗУЗСО предстои да бъде проведено обществено обсъждане на визата.

  Прочетете повече
 • 118 29 юли 2020

  Становище на Трайчо Трайков кмет на район 'Средец' във връзка с постъпил проект за промяна на регулационния и застроителен план на хотел 'Рила'

  Прочетете повече
 • 117 02 юни 2020

  СЪОБЩАВАНЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ №30 ОТ 14.05.2020г. ЗА „ПОКРИВНА РЕКЛАМА /СВЕТЕЩИ АЖУРНИ БУКВИ/: „Motorola“ върху сграда в ПИ с идентификатор 68134.108.30, УПИ XIII-2, кв.4, м. „Трета извънградска част“, с административен адрес бул. „Цариградско шосе“ №15

  Прочетете повече