Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 17 08 ное 2017

  Заповед за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план

  Прочетете повече
 • 16 02 ное 2017

  Инвестиционно намерение за „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ ХІІ-3, кв.437б,с идентификатор 68134.105.146 , ул. „Женева” № 7, СО- район „Средец”


  Прочетете повече
 • 15 01 ное 2017

  Съобщение до заинтересованите собственици относно одобрен проект от Главния архитект на Столична община за изменение на план застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ I-20, кв.440, м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“, ул. „Проф. Никола Михайлов“ №11

  Прочетете повече
 • 14 27 окт 2017

  Заради временен пазар, главният архитект на Столична община е одобрил „схема за поставяне на два броя преместваеми обекти' до стадион 'Васил Левски'

  Прочетете повече
 • 13 20 окт 2017

  Идеен проект за Реконструкция и благоустрояване на градина при площад 'Португалия' с граници ул. 'Николай Гогол', ул. 'Иван Асен II' и ул. 'Леонардо Да Винчи'

  Прочетете повече
 • 12 01 сеп 2017

  Изменение на Плана за Регулацията и Застройката (ИПРЗ) и Работен Устройствен План (РУП) за УПИ, с който се предвижда свързано жилищно застрояване между два урегулирани поземлени имота - ул. Добромир Хриз' 19 и ул. Добромир Хриз' 21.

  Прочетете повече
 • 11 30 авг 2017

  Реконструкция и вътрешно преустройство с промяна на предназначението на кино „Европа Палас“

  Прочетете повече
 • 10 07 авг 2017

  Съобщение за инвестиционно предложение от СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД

  Прочетете повече
 • 9 24 юли 2017

  Постъпило уведомление за изготвяне на план/програма от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за : „ПУП-РУП ЗА УПИ І-121, ІІ-122, ІІІ-123, ІV-124, V-15, VІ-125 кв. 482 и УПИ І от кв. 481, м. „Центъра –Зона „А”-юг”

  Прочетете повече
 • 8 14 юни 2017

  В район 'Средец' е постъпило инвестиционно предложение за изграждане на обслужваща жилищна сграда на три, четири и пет етажа, подземни гаражи и център за психическо здраве в м. 'Трета извънградска част', ул. 'Крали Марко' 6

  Прочетете повече