Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 44 09 ное 2018

  Съобщение за заповед на главния архитект на София и и разрешение за изработване РУП за УПИ IIІ-37- „за адм.- търговски комплекс, хотелска част и жилища“, кв.398, м.”Център- Зона „А“- юг”, с административен адрес ул.”Цар Калоян” N6

  Прочетете повече
 • 43 25 окт 2018

  Инвестиционно предложение от „ ПОЛАРИС БИЛДИНГ ИНВЕСТ” ЕООД, за обект:
  „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ”

  Прочетете повече
 • 42 23 окт 2018

  Постъпило инвестиционно предложение от ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА за: „ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ”

  Прочетете повече
 • 41 25 сеп 2018

  Инвестиционно предложение за Тролейбусна линия по бул. "Бяла Черква" - бул. "Фритьоф Нансен" - бул. "Патриарх Евтимий"

  Прочетете повече
 • 40 13 сеп 2018

  Инвестиционно предложение за многоетажен паркинг в 'Трета извънградска част'

  Прочетете повече
 • 39 28 авг 2018

  Становище относно: Инвестиционно предложение за изграждане на многоетажен паркинг в УПИ III-105, кв. 19, по плана на гр. София, м. „Трета извънградска част, район „Средец“ – Столична община

  Прочетете повече
 • 38 14 авг 2018

  Инвестиционно предложение от „АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД, за обект: „МНОГОЕТАЖЕН ПАРКИНГ” в УПИ ІІІ-105-за многоетаже нпаркинг, кв.19, м.”Третаизвънградска част”, район "Средец"-СО

  Прочетете повече
 • 37 13 авг 2018

  Съобщаване на проект ПУП-ИПРЗ и РУП за УПИ V-81 „за ЖС, офиси и ПГ“ и УПИ IV-80 „за ЖС“, кв.10, м.“Трета извънградска част“

  Прочетете повече
 • 36 01 авг 2018

  ОВОС- УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №28-30-ТОПЛОПРОВОД

  Прочетете повече
 • 35 27 юли 2018

  Съобщаване до заинтересованите лица на „ПУП – РУП” на УПИ III–123, (ПИ с идентификатор 68134.100.123 по КККР), включващ УПИ I-121, УПИ II-122, , УПИ IV-124, УПИ V-126, УПИ VI-125, кв. 482 и УПИ I – за общ. обсл. и админ., кв. 481, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, гр.София

  Прочетете повече