Столична Община Район "Средец"

Договаряне без предварително обявление

  • 1 25 Apr 2017

    Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

    Прочетете повече