Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Договаряне без предварително обявление

  • 2 06 Jul 2017

    Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на Столична община – район „Средец“ по две обособени позиции

    Прочетете повече
  • 1 25 Apr 2017

    Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

    Прочетете повече