Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

 • 16 06 Jul 2017

  „Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 „Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“.

  Прочетете повече
 • 15 24 Oct 2016

  Избор на изпълнител за извършване на СМР, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на СО – р-н „Средец' по 13 обособени позиции

  Прочетете повече
 • 14 09 Mar 2016

  Открита е процедура по ЗОП за доставка на 16 специализирани автомобили за превоз на хора с увреждания

  Прочетете повече
 • 13 07 Mar 2016

  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ДЕТСКИ МЛЕЧНИ КУХНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “СРЕДЕЦ”

  Прочетете повече
 • 12 24 Apr 2015

  Регистрационен № 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за ОБЕКТ: „Преустройство и реконструкция на ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап

  Прочетете повече
 • 11 08 Apr 2015

  Предмет на открития конкурс

  Прочетете повече
 • 10 08 Nov 2013

  Обществена поръчка с предмет: Комплексна доставка на хранителни продукти и хигиенни материали в ЦДГ 12 'Олимпийче', ЦДГ 77 'Магнолия', ЦДГ 113 'Преспа' и ОДЗ 18 'Детски свят', намиращи се на територията на Столична община, район 'Средец'

  Прочетете повече
 • 9 10 Jun 2011

  ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В 6 ОУ ”ГРАФ ИГНАТИЕВ” И 38 ОУ ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”

  Прочетете повече
 • 8 29 Oct 2010

  ЗА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН”СРЕДЕЦ”

  Прочетете повече
 • 7 22 Jul 2009

  ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС

  Прочетете повече